*/1
Zelfgestuurd leren
met het portfolio

Onderzoek toont aan dat leerlingen betere leerprestaties behalen als ze hun leerproces zelf in handen nemen. Een portfolio is hiervoor hét instrument.

Wat is het voordeel voor de leerkracht?
 • Je hebt een overzicht van de leerprestaties van elke leerling.
 • Je toont dat je werkt aan de transversale eindtermen.
 • Je stimuleert de verticale samenwerking binnen vakgroepen.
 • Het is een instrument voor de leerling en vraagt van jou als leerkracht geen extra werk.
Wat is het?
 • Een persoonlijk en toegankelijk werkinstrument op maat van de leerling.
 • Leerlingen verzamelen en evalueren hun resultaten.
 • Biedt tips om prestaties te verbeteren en formuleert specifieke werkpunten.

Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen Explo ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Handleiding

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen. In de marges staan verschillende rubrieken die telkens met een kleur worden aangeduid: 

 • eindtermen en leerplandoelen
 • materialenlijst
 • voorbereidende to-do’s per les
 • links naar STEM

Didactisch comfort voor de leerkracht

Didactische posters 

Je kan ze gebruiken als leidraad tijdens je lessen.