*/1
Structuur
Themapagina

Explo 1 bestaat uit 8 thema’s.
Elk thema wordt ingeleid met een themapagina. De oriëntatie en de sprekende beelden op deze pagina geven de leerlingen een idee van wat ze in dat thema zullen leren en onderzoeken.

Lespagina’s

Elke lestitel is een vraag waarop een antwoord wordt gezocht.

De les valt uiteen in onderzoeksvragen. De antwoorden daarop vormen samen het antwoord op de lesvraag. Om die onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moeten leerlingen waarnemen en onderzoeken.

De belangrijke begrippen staan telkens in groen aangeduid. De te kennen lestekst wordt aangeduid met een verticale groene lijn.

Het antwoord op elke onderzoeksvraag staat beschreven in een helder geformuleerd besluit

Een les kan ook +-onderzoeksvragen bevatten.
Die onderzoeksvragen behoren niet tot de basisleerstof. Je kan ze in de klas inzetten om te differentiëren, meer achtergrondkennis aan te reiken, het verhaal uitgebreider te brengen.

Een +-les kan een les zijn die gaat over verdiepende- of verbredings­leerstof. Ze behoort niet tot de basisleerstof.

Leren leren

Op het einde van een thema staat telkens een visuele synthese op een groene achtergrond. Die vat de lesinhoud van het thema samen en toont de samenhang tussen de lessen.

Synthese
Test jezelf 1

In Test jezelf 1 wordt de basisleerstof bevraagd van dat thema. De volgorde van de vragen volgen de opbouw van de lessen in het thema.

Test jezelf 2

In Test jezelf 2 wordt de basisleerstof van het thema op een hoger verwerkings­niveau bevraagd, om leerlingen uit te dagen. Je vindt er ook +-vragen terug die bij de  +-onderzoeken in de lessen en de  +-lessen horen. De volgorde van de vragen volgen de opbouw van het thema.