*/1

DE AUTEURS
An De Lamper
Ria Rombouts

Ontdek de vernieuwde Explo 1
Editie 2019

De basisleerstof binnen Explo 1 sluit perfect aan bij de inhoud en geest van het leerplan dat in voege gaat in september 2019. Dit leerwerkboek helpt je alle leerplandoelstellingen natuurwetenschappen op een realistische manier te behalen. Alle conceptuele doelen (zowel de basis- als de verdiepingsdoelen) én de procedurele doelen (waaronder ook de STEM-doelen vallen) komen aan bod.

Je herkent lessen uit de vorige editie, maar vindt ook nieuwe items en invalshoeken terug. Naast de nodige inzichten ontwikkelen leerlingen vaardig­heden met betrekking tot onderzoek en onder­zoekend leren.

Het leerwerkboek maakt visueel en inhoudelijk een duidelijk onderscheid tussen de basisleerstof en de  +-lessen en  +-onderzoeken. De uitdagende  +-lessen bieden je als leerkracht de mogelijkheid om accenten te leggen en te differentiëren op klas- en leerlingniveau.

De onderzoekende aanpak van de lessen, de online studiehulp, de visualisaties en de verhelderende animaties helpen leerlingen bij het verwerven en verwerken van de leerstof.

Krachtlijnen van de herwerking


Rob van Gastel
Inge Weygers